Hotelová angličtina

Kurz Hotelová angličtina

Pre koho je kurz určený?

Zámerom KURZU u je zlepšiť jazykové zručnosti zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s anglicky hovoriacimi klientmi.

Téma kurzu

Dôraz je kladený na zmysluplnú komunikáciu a všetky aktivity sú zamerané na využitie v reálnych pracovných situáciách v hotelovom sektore.
Lektorka je absolventkou UKF v Nitre v študijnom odbore Anglický jazyk – Pedagogika a absolventkou postgraduálneho štúdia ÚMV a AP na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučovala na Ekonomickej univerzite a STU v Bratislave. Okrem toho má pracovné skúsenosti z ubytovacieho a stravovacieho úseku zo Slovenska a viacerých krajín Európy. V súčasnej dobe pracuje ako lektorka anglického jazyka.
Svoje pracovné skúsenosti z ubytovacieho i stravovacieho úseku skĺbila so svojou lektorskou činnosťou a vytvorila modul, ktorý ma pomôcť pracovníkom v hotelovom sektore sebavedomo komunikovať so svojimi anglickými klientmi.

Lektor

Adriana Lajdová

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: upresní sa
Termíny: upresní sa

Bonus

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

Pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania priamo v Aston Business Hotel Bratislava za špeciálnu cenu.

X