Akreditovaný kurz:

MANAŽMENT HOTELOVEJ A GASTRONOMICKEJ PREVÁDZKY

Získajte akreditované vzdelanie v manažmente hotelovej a gastronomickej prevádzky.

Vďaka novému kurzu Akadémie hoteliera s rozsahom 80 hodín získate prehľad v oblasti prevádzky, vedenia ľudí, marketingu a gastronomického manažmentu.

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.

Rozsah vzdelávacieho programu

80 hodín

Témy kurzu

Personálny a komunikačný manažment  (16 hodín)

Manažment príjmov (16 hodín)

Obchod a predaj  kapacity zariadenia  (16 hodín)

Gastronomický manažment (16 hodín)

Marketing pre HoReCa  (16 hodín)

Lektori

Iveta Pupišová Personálny a komunikačný manažment

Michal Novák  Obchod a predaj ubytovacej kapacity

Alenka McMahon Manažment príjmov

Tomáš Repáš Gastronomický manažment

Samuel Chlpek Marketing pre HoReCa

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: test s požadovanou úspešnosťou 60%. Vypracovanie projektu podľa zadanej témy
Praktická časť: prezentácia projektu

Miesto konania kurzu

upresní sa

Cena kurzu

1 400 €

Registrácia - Akreditovaný kurz

Pri fakturácii na firmu prosím vyplňte kompletné fakturačné údaje vrátane IČO, DIČ, IČ DPH.

3 + 0 = ?

Referencie

„Keďže bol tréning vedený osobou, ktorá má dlhoročné skúsenosti z praxe, priniesol mi najmä veľa nových praktických skúseností zo života hotelierov a personálu.
Situácie z praxe môžu byť rôzne, tento tréning mi pomohol nenechať sa nimi zaskočiť. Pomohol mi objaviť úplne nový pohľad.“

PhDr. Lucia Vojtáneková, HR MANAGER THERMAL PARK Šírava

X