K založeniu „ Akadémie hoteliera“ ma inšpirovali moji klienti a odborná verejnosť, ale takisto aj každodenné stretávanie sa s týmto prostredím. Pre malé hotely a penzióny môžu byť uzatvorené individuálne tréningy finančne náročné a preto prinášame novú alternatívu. Akadémia hoteliera funguje systémom otvorených tréningov, kde majú klienti možnosť konzultovať všetky pracovné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú a zároveň majú príležitosť si vymeniť skúsenosti a poznatky s kolegami z iných hotelov.

Zamestnanci v oblasti hotelierstva, ktorí majú záujem na sebe pracovať a neustále rozvíjať svoj potenciál sa môžu akadémie zúčastniť tiež. Takisto je akadémia otvorená pre všetkých začínajúcich podnikateľov v hotelovom segmente.

Všetci ste srdečne vítaní!

Iveta Pupišová

[divider]

AKTUÁLNE TRÉNINGY:

..
[one_half]
ah1
[/one_half]
[one_half_last]

AH1 – Ako sa stať partnerom hosťa

Kurz sa nesie v duchu hesla: „Chyžná nie je upratovačka, čašník nie je sluha, recepcia nie je vrátnica.“
Je určený pre pracovníkov v oblasti hotelierstva, ktorí prichádzajú do priameho styku s hosťom, teda pre recepčných, čašníkov, kuchárov, chyžné, pracovníkov obchodných oddelení.
Termín: 29. 10. 2019
Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

AH2 – Ako sa stať dobrým manažérom v hotelierstve

Kurz sa nesie v duchu odpovedí na otázky: „Aká je úloha manažéra v tíme? Ako byť príkladom? Ako získať prirodzený rešpekt?“
Je určený pre pracovníkov pracujúcich na pozíciách na úrovni stredného manažmentu, teda front office manažérom, food and beverage manažérom,  šéfkuchárom, vedúcim obchodných oddelení, šéfom housekeepingu.
Termíny:  19. 20. 11.2019 (dvojdňový worshop), 30. 10. 2019 (jednodňový workshop)

Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half]
[one_half_last]
ah2
[/one_half_last]
[divider]
[one_half]
ah3
[/one_half]
[one_half_last]

AH3 – Ako uplatniť leadership v hotelierstve

Kurz sa nesie v duchu tém: „Vízia verzus realita. Prirodzené vodcovské zručnosti. Môj manažérsky štýl.“
Je určený pre majiteľov hotelov a vrcholových manažérov v hotelierstve.
Termín: 10. – 12. 12. 2019
Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
[divider]
..

NOVÉ KURZY
..

[one_half]

gastro-manazment

[/one_half]
[one_half_last]

Gastro management

Témou kurzu sú praktické otázky – kalkulácie, obrátka zásob, vzťahy s dodávateľmi, nákladové položky, technologické prípravy a postupy. Zároveň si budete môcť svoje teoretické znalosti overiť na praktických príkladoch.
Kurz je určený pre šéfkuchárov,  F&B manažérov, prevádzkarov a manažérov prevádzok.
Termín: 6. – 7. 11. 2019
Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

Hotelová angličtina

Zámerom KURZU u je zlepšiť jazykové zručnosti  zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s anglicky hovoriacimi klientmi. Dôraz je kladený na zmysluplnú komunikáciu a všetky aktivity sú zamerané na využitie v reálnych pracovných situáciách v hotelovom sektore.
Termín: 8.-9.10.2019
Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half]
[one_half_last]

[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

online-marketing

[/one_half]
[one_half_last]

Online marketing

Praktické rady ako z časového aj finančného hľadiska efektívne využívať nástroje online marketingu: webstránka ako kľúčový predajný nástroj, sociálne siete pre budovanie vzťahov a pozitívneho imidžu, email marketing pre podporu predaja, online reklama, vizuálny marketing a reputačný manažment.
Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti hotelierstva a gastronómie, ktorí realizujú marketingové aktivity.
Termín: 16.-17.10.2019
Viac informácií »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

Revenue management I.

Kurz určený pre začiatočníkov
Účastníci modulu si uvedomia, že cieľom predaja nie je dosiahnuť 100%-tnú obsadenosť hotela, ale je potrebné dosiahnuť čo najvyššiu priemernú cenu za izbu a tým zabezpečiť najefektívnejší cash flow. Cieľom hoteliera  je maximalizáciu tržieb dosiahnutá optimálnou kombináciou prvkov: zákazník – produkt – načasovanie – cena – odbytový kanál, a nie v poslednej chvíli v panike znižovať všetky ceny.
Termín: 2. – 3. 10. 2019
Viac informácií  »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half]
[one_half_last]

[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

[/one_half]
[one_half_last]

Revenue management II.

Forecasting a budgeting v hotelovom revenue managemente
(kurz určený pre absolventov Revenue management I. alebo stredne pokročilých).
Účastníci modulu sa oboznámia ako si pripraviť realistický rozpočet a ako si stanoviť finančné ciele, čo je prvým krokom k forecastu, ktorý odráža reálne očakávania. Budgeting (stanovenie rozpočtu) and forecast (manažment predpokladaných budúcich príjmov) vytvára ciele a nástroje potrebné na stanovenie efektívnej stratégie predaja z pohľadu dopytu, segmentácie zákazníkov a postavenia konkurencie.
Termín: 26. – 28. 11. 2019
Viac informácií  »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

Úspešný manažér zajtrajška

Byť manažérom je náročné najmä v období, keď ľudia o prácu v hotelierstve strácajú záujem a Vy sa bojíte dať kritický feedback, lebo vám odídu aj tí, ktorých máte. Ako teda vybudovať a riadiť úspešný tím? Prečo je zmena dôležitá a netreba sa jej báť? Poznáte sami seba? Plánujete? Posúvate to čo ste sa sami naučili ľudom , ktorých riadite ? O tomto a o riadení ľudí tak, aby ste boli úspešný , ale aj o technikách, ktoré Vám dopomôžu k úspech bude tento workshop.
Termín: 5. 11. 2019
Viac informácií  »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half]
[one_half_last]

[/one_half_last]
[divider]
[one_half]

[/one_half]
[one_half_last]

AKO BUDOVAŤ F&B ZÁZEMIE

Účastníci sa na kurze dozvedia odpovede na otázky. Ako položiť kvalitné základy prevádzky ? Prečo je dôležité sa im profesionálne venovať? Čo zabezpečuje F&B manažér mimo dennej operatívy ? Ako nastaviť efektívnu komunikáciu v rámci celej prevádzky i tímu ? Prečo je marketing dôležitý partner pre každého člena F&B tímu? Ako nestratiť klienta, ak sme niečo pokazili ? Ako riešiť krízovú komunikáciu, zvládanie sťažností a reputačný manažment v praxi ? F&B tipy na efektívnu prevádzku.
Termín: 13 – 14. 11. 2019
Viac informácií  »
[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/registracia/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]REGISTROVAŤ SA[/button]
[/one_half_last]
 

Kontaktujte nás:

info@akademiahoteliera.sk
registracia@akademiahoteliera.sk

0905 417 644