akademia hoteliera

K založeniu AKADÉMIE HOTELIERA ma inšpirovali moji klienti a odborná verejnosť, ale takisto aj každodenné stretávanie sa s týmto prostredím. Pre malé hotely a penzióny môžu byť uzatvorené individuálne tréningy finančne náročné a preto prinášame novú alternatívu. Akadémia hoteliera funguje systémom otvorených tréningov, kde majú klienti možnosť konzultovať všetky pracovné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú a zároveň majú príležitosť si vymeniť skúsenosti a poznatky s kolegami z iných hotelov.

Zamestnanci v oblasti hotelierstva, ktorí majú záujem na sebe pracovať a neustále rozvíjať svoj potenciál sa môžu akadémie zúčastniť tiež. Takisto je akadémia otvorená pre všetkých začínajúcich podnikateľov v hotelovom segmente.

Všetci ste srdečne vítaní!

Iveta Pupišová

Otvorené kurzy

otvorené kurzy / workshopy v Bratislave, Zvolene a Košiciach

Svajpni do > prava, alebo ľava <

Obchod a predaj kapacity zariadenia. 

Manažérov, pracovníkov obchodného oddelenia, recepcie,  ale hlavne pre tých, ktorí sa chcú  dozvedieť ako správne a efektívne nastaviť obchod vo svojom ubytovacom zariadení,   ako ho zdokonaliť, rozvíjať a vyťažiť maximum zo svojho produktu na trhu.

Kedy a kde

Rozsah workshopu: 2 dni (16 hod)
Cena workshopu: 289€
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
Termíny: 26.-27.3.2024

KURZ Marketing pre Horeca.

Kurz je určený pre pracovníkov v oblasti hotelierstva a gastronómie, ktorí realizujú marketingové aktivity, alebo pre každého kto má záujem porozumieť digitálnemu marketingu .

Kedy a kde

Rozsah workshopu: 2 dni (16 hod)
Cena workshopu: 289€
Miesto konania: ASTON BUSINESS HOTEL
Termíny: 15.-16.5.2024

KURZ GASTRO MANAŽMENT

Kurz je určený pre všetkých nadšencov v segmente GASTRO. Kurz odporúčame pre šéfkuchárov,  F&B manažérov, prevádzkarov a manažérov prevádzok.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: ASTON BUSINESS HOTEL
Termíny: 23.-24.4.2024

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

KURZ AKO BUDOVAŤ F&B ZÁZEMIE

Kurz je určený pre všetkých nadšencov v segmente GASTRO. Kurz odporúčame pre  F&B manažérov, prevádzkarov a manažérov prevádzok, čašníkov s ambíciou posúvať sa v svojej kariére.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: Bratislava
Termíny: upresní sa

BONUS

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.

KURZ REVENUE MANAGEMENT

Pre každého kto prichádza do styku s predajom hotelovej kapacity, t.j. od hotelovej recepčnej cez obchodného manažéra až po riaditeľa či majiteľa hotela.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: ASTON BUSINESS HOTEL
Termíny: 18.-19.6.2024

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

WORKSHOP HORECA MANAŽÉR

Pre pracovníkov na pozíciách na úrovni stredného manažmentu, teda front office manažérom, food & beverage manažérom,  šéfkuchárom, vedúcim obchodných oddelení, šéfom housekeepingu.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hod)
8Cena kurzu: 189€
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava 
Termíny: upresníme

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

AKO NAŠTARTOVAŤ SEBA A SVOJ TÍM

Manažérov, vedúcich oddelení, ale aj kohokoľvek, kto sa chce posúvať, naučiť sa pracovať sám so sebou a riadiť ľudí.

Kedy a kde

Rozsah workshopu: 2 dni (16 hod)
Cena workshopu: 289€
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
Termíny: upresníme

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

TRÉNING „HORECA LEADERSHIP SÚČASNOSTI.“

Pre manažérov v hotelierstve ako front office manažérov, šéfkuchárov, F&B manažérov, housekeeping manažérov, ale aj hotelierov, ktorí sa chcú vzdelávať.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava

Termíny: upresníme

BONUS

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

OTVORENÝ DEŇ AKADÉMIE HOTELIERA

Pozývame vás na 13. Otvorený deň Akadémie hoteliera, kde budete mať možnosť stretnúť mnohých inšpiratívnych ľudí, kolegov z praxe a načerpať nové nápady a energiu pre svoju prácu.

Kedy a kde

Komorná  HORECA konferencia  : 1 deň (8 hod)
Cena : 1 vstup 89€ / 2 vstupy 129€ pri registrácii do 3.3.2024
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava 
Termíny: 19.3.2024

Cena zahŕňa 2x Coffee break a obed, nie som platcom DPH

WORKSHOP „BUDGETING & FORECASTING“

Pre pracovníkov na pozíciách recepčných, front Office managerov, sales managerov a managerov hotelov a pre každého kto má záujem sa vzdelávať.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hod)
Cena kurzu: 189€
Miesto konania: ASTON Business Hotel Bratislava

Termíny: upresníme  

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

WORKSHOP „DIGITÁLNY MARKETING V HORECA“

Workshop je určený (nielen) pre manažérov hotelov a reštaurácií, ktorí plánujú marketingovú stratégiu a pre tých, ktorí priamo realizujú marketingové aktivity.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hod)
Cena kurzu: 189€
Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
Termíny: upresníme

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

WORKSHOP „EMOČNÁ INTELIGENCIA“

Pre všetkých , ktorí pracujú v hotelierstve, chcú rozumieť svojim emóciam, emóciam druhých a vedieť ich spracovať.

AKO SA STAŤ DOBRÝM MANAŽÉROM V HOTELIERSTVE

Pre pracovníkov na pozíciách na úrovni stredného manažmentu, teda front office manažérom, food & beverage manažérom,  šéfkuchárom, vedúcim obchodných oddelení, šéfom housekeepingu.

JEDNODŇOVÝ WORKSHOP

Rozsah kurzu:  deň (8 hod)
Cena kurzu: 189€
Miesto konania: upresní sa
Jednodňový workshop v termíne: upresní sa

DVOJDŇOVÝ WORKSHOP

Rozsah kurzu: 2 dni
Cena kurzu: 289€
Miesto konania:upresní sa

Dvojdňový workshop v termíne: upresní sa

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

BONUS

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.

PERSONÁLNY A KOMUNIKAČNÝ MANAŽMENT.

Pre pracovníkov na pozíciách  úrovne stredného manažmentu, teda front office manažérom, food & beverage manažérom,  šéfkuchárom, vedúcim obchodných oddelení, šéfom housekeepingu. Pre všetkých riadiacich pracovníkov v segmente HORECA.

Kurz

Rozsah kurzu: 2 dni
Cena kurzu: 289€
Miesto konania: Aston Business Hotel 

Termín: Upresníme

V cene kurzu sú zahrnuté prezentácie, 2 x denne občerstvenie a obed. Nie som platcom DPH.

BONUS

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.

Akreditovaný kurz

MANAŽMENT HOTELOVEJ A GASTRONOMICKEJ PREVÁDZKY

Získajte akreditované vzdelanie v manažmente hotelovej a gastronomickej prevádzky. Vďaka novému kurzu Akadémie hoteliera s rozsahom 80 hodín získate prehľad v oblasti prevádzky, vedenia ľudí, marketingu a gastronomického manažmentu.

Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.

80 hodín

Personálny a komunikačný manažment  (16 hodín)

Manažment príjmov (16 hodín)

Obchod a predaj  kapacity zariadenia  (16 hodín)

Gastronomický manažment (16 hodín)

Marketing pre HoReCa  (16 hodín)

Iveta Pupišová Personálny a komunikačný manažment

Michal Novák  Obchod a predaj ubytovacej kapacity

Alenka McMahon Manažment príjmov

Tomáš Repáš Gastronomický manažment

Samuel Chlpek Marketing pre HoReCa

Písomná forma: test s požadovanou úspešnosťou 60%. Vypracovanie projektu podľa zadanej témy
Praktická časť: prezentácia projektu

upresní sa

1 400 €

Registrácia - Akreditovaný kurz

Pri fakturácii na firmu prosím vyplňte kompletné fakturačné údaje vrátane IČO, DIČ, IČ DPH.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Profil lektorov

SAMUEL CHLPEK

SAMUEL CHLPEK

Marketing pre HoReCa

info@akademiahoteliera.sk

Samuel Chlpek vyštudoval hotelovú akadémiu v Prievidzi a momentálne je študentom inžinierského štúdia Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa venuje manažmentu v cestovnom ruchu a službách. Pôsobí ako bloger a marketér venujúci sa gastronómii.

Jeho blog sa v roku 2017 stal 5. najlepším blogom v oblasti gastronómie. V rámci marketingu stál za viacerými projektami, ako napr. Whisky Fest Bratislava, Majstrovstva Slovenska v príprave kávy – BARISTA 2018, Festival Svetových Destilátov Košice, Folklórny Festival Východná 2019 a iné. Je autorom odborných článkov, recenzií a odporúčaní. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ československej verzie medzinárodne uznávaného kávového časopisu Standart a v Národnom Osvetovom Centre (príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR) pôsobí ako Social Media Specialist.

Spoločnosť Google ho v roku 2019 vybrala medzi úzku skupinu Grow with Google Student Ambassador a aj vďaka tomu môže medzi ľudí prinášať nové zručnosti a príležitosti v oblasti marketingu.

MAROŠ VAJDA

MAROŠ VAJDA

Gastronómia

info@akademiahoteliera.sk

Pôsobí v hotelovom a gastronomickom odvetví viac ako 12  rokov. Skúsenosti nadobudol v hoteloch s leisure a business zameraním doma a v zahraničí. Za kľúčové považuje dobré medziľudské vzťahy, spoluprácu a poctivo prevedené služby.

ALENKA MCMAHON

ALENKA MCMAHON

Manažment príjmov

info@akademiahoteliera.sk

Žila takmer 15 rokov v Anglicku, kde sa z pozície asistentky vypracovala na Manažérku recepcie a školiteľku. Neskôr získala diplom Hotel Revenue Management na Cornell University a pokračovala v kariére ako Revenue Manager.

V roku 2016 si založila vlastnú firmu a otvorila spoločnosť Hotel Revenue Services.Po návrate na Slovensko  odovzdáva svoje odborné znalosti a skúsenosti ako zvýšiť obsadenosť a zisky, ktoré sú hlavnými cieľmi každého hotela.

MICHAL NOVÁK

MICHAL NOVÁK

Obchod a predaj ubytovacej kapacity

info@akademiahoteliera.sk

Svoju kariéru v cestovnom ruchu začal ako koordinátor eventov na obchodnom oddelení v 4- hviezdičkovom hoteli s najväčším počtom konferenčných miestností. Postupne prešiel všetkými pozíciami cez obchodného manažéra až po riaditeľa obchodu a marketingu. Počas 12 rokov získal mnohé skúsenosti v oblasti obchodu a marketingu z 3 medzinárodných hotelových sietí, vďaka ktorým dosiahol preukázateľné výsledky nielen v obchode a marketingu, ale aj v dobrom vedení tímu ľudí, ktorí na začiatku nemali s hotelierstvom žiadne skúsenosti.

ZUZANA SABOLOVÁ

ZUZANA SABOLOVÁ

Gastro manažment

info@akademiahoteliera.sk

Zuzana Sabolová vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite. Celý život  však žije gastronómiou,  kde  našla  svoje naplnenie.  Venovala sa jej v zahraničí v Austrálii a neskôr  si otvorila vlastnú reštauráciu v Bratislave San Marten . Táto Reštaurácia si získala veľa obdivovateľov a stala sa kultovým miestom. Po desiatich rokoch zatúžila po ZMENE a preto už  päť rokov prevádzkuje denný koncept Reštaurácie ZMENU PASTA & WINE s chutným čerstvým obedovým menu a cateringovými službami  pre súkromnú a business klientelu.

REGISTRÁCIA

Otvorené kurzy / workshopy v Bratislave, Zvolene a Košiciach

june, 2024

Pri fakturácii na firmu prosím vyplňte kompletné fakturačné údaje vrátane IČO, DIČ, IČ DPH.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

X