Služby pre hotely a reštaurácie

Ponuka mojich služieb pre ubytovacie a gastronomické zariadenia je komplexná a širokospektrálna, zahŕňa úvodný audit prevádzky, poradenstvo i tréningy viacerých úrovní. Preto som vytvorila postup spolupráce, ktorého cieľom je maximalizovať efektivitu výsledkov.

Balík služieb

Komplexný balík služieb obsahujúci mystery shopping, poradenstvo, mentoring a nastavovanie správnych procesov fungovania prevádzky ponúkam v spoločnom, zvýhodnenom balíčku pod názvom In house.

Ako prebieha spolupráca?

Objednávateľ vyplní dotazník a pri osobnom rozhovore rozoberieme detaily súčasnej situácie, potreby a ciele podniku.

Vykonám mystery shopping v danom zariadení, na základe osobnej skúsenosti vyhodnotím ubytovacie, stravovacie a iné služby. Zhodnotím kvalitu, pripravím signálnu správu a navrhnem odporúčania pre skvalitnenie služieb.

Podľa dohody zrealizujem interaktívny tréning obslužného personálu, ušitý na mieru pre konkrétneho klienta.

Pre manažérov a riadiacich pracovníkov je určený špeciálny tréning, zameraný na komunikáciu a vedenie tímu.

Pre zariadenia, ktoré nepotrebujú kompletný servis štandardne poskytujem aj čiastkové konzultácie zamerané napríklad na:

 • nastavenie efektívnej organizačnej štruktúry
 • riešenie problému vysokej fluktuácie zamestnancov
 • zvýšenie spokojnosti hostí
 • zvýšenie obsadenosti

Pre takýto typ klientov mám vo svojom portfóliu služieb pripravený aj individuálny mentoring.

Ponuka služieb

Mystery shopping

Cieľom mystery shoppingu je objektívne a detailné zhodnotenie kvality služieb daného podniku. Mystery shopper je fiktívny nakupujúci, ktorý vystupuje ako štandardný klient – absolvuje 1 noc v hoteli, kde využije aj stravovacie, prípadne iné ponúkané služby. Mystery shopper následne vyhotoví signálnu správu pre objednávateľa o zistenej kvalite poskytovaných služieb a dodržiavaní vyhlášky o “Kategorizácii ubytovacích zariadení“. Súčasťou správy je aj návrh opatrení na zlepšenie kritických bodov.

Pri mystery shoppingu vychádzam zo svojich dlhoročných skúseností so sieťovými aj nezávislými hotelovými prevádzkami ponúkam objektívny, odborný a komplexný pohľad na služby.

Konzultačné služby

Podľa potrieb konkrétneho podniku sa v rámci konzultácií obyčajne zameriavame na aktuálne problémy mnohých slovenských hotelov, ktorými sú napríklad fluktuácia zamestnancov a nespokojnosť hostí.

Riešením býva vypracovanie hotelových štandardov a správnych procesov pre nastavenie efektívnejšieho fungovania hotelovej a reštauračnej prevádzky.

Tréningy

Pri realizácii svojich služieb čerpám praktické poznatky z mojej dlhoročnej praxe v hotelovej oblasti, preto je tréning vždy autentický a ponúka účastníkom možnosť vyskúšať si modelové situácie z viacerých oblastí, zamerané na zvládanie stresových situácií a správnu komunikáciu v hotelovom segmente.
Tréningy pre manažérov sú zamerané na výber správneho zamestnanca pre prácu v službách a vedenie tímu (ako dávať spätnú väzbu, rozvíjať potenciál, koučovať členov tímu, aby nestratili „DRIVE“).

Pri svojej práci používam špecifický nástroj, tzv. tréningovú knižku, kde sú uvedené zistené nedostatky jednotlivcov, ktoré chcú zamestnanci sami zlepšiť a pracovať na nich.

Ponuka tréningov:

 • HR manažment
 • Horeca leadership
 • Úspešný manažér zajtrajška
 • Manažment času verzus  prokrastinácia
 • Interaktívny tréning pre obslužný personál hotela
 • Komunikačný tréning pre obslužný personál /recepčný, čašník, chyžná, kuchár/
 • Recepcia nie je vrátnica
 • Chyžná nie je upratovačka
 • Čašník nie je sluha a kuchár komunikuje nielen jedlom
 • Zákaznicky servis – ako vytvoriť zážitok pre hosťa
 • Emočná inteligencia – ako pracovať s emóciami
X