Tréning personálu:

„Školení s Ivetou Pupišovou bylo úplně jiné jako všechny ostatní. Žádné nepříjemné sezení v lavicích, neosobní vztah se školitelem. Ivetka má krásnou schopnost vybudovat si v účastnících důvěru na takové úrovni, že hned při prvním školení nemáte ostych s ní detailně probrat interní problémové záležitosti, se kterými se Váš podnik potýká. Vzhledem k tomu, že je z oboru, tak Vám rozumí a mnohé situace již zažila a sama se s řešením stejných problémů potýkala. Všem doporučuji školení s Ivetou, protože málokdo se do hloubi Vaší situace dokáže vžít jako ona.“

Jitka Kovářová, Junior Sales Manager, GRANDHOTEL TATRA ****, VELKE KARLOVICE

Tréning managementu:

„Keďže bol tréning vedený osobou, ktorá má dlhoročné skúsenosti z praxe, priniesol mi najmä veľa nových praktických skúseností zo života hotelierov a personálu. Zistila som, že nie na všetko je potrebná „teoretická definícia, či poučka“, že v niektorých situáciách stačí triezvy rozum, prítomná duchaplnosť, dôvtip, vlastná vynachádzavosť a možno aj nadhľad nad vecami. Situácie z praxe môžu byť rôzne, tento tréning mi pomohol nenechať sa nimi zaskočiť. Pomohol mi objaviť úplne nový pohľad na tieto veci, ináč chápať zamestnancov, aj zákazníkov. To, že je potrebné poskytnúť zamestnancom nielen pokarhanie, ale najmä pochvalu za dobre odvedenú prácu.

To, že je potrebné pracovať v tíme, spoločne si pomáhať, nepodkopávať si nohy. To, že všetky pracovné pozície nesú v sebe niečo náročné, ale zároveň aj niečo veľmi zaujímavé, prečo sa oplatí ich robiť. A ten pocit zadosťučinenia potom stoj zato. Pre našu spoločnosť bolo stretnutie takým malým team-buildingom, kde sme sa mohli všetci lepšie spoznať, odhaliť aj iné naše stránky.“

PhDr. Lucia Vojtáneková, HR MANAGER THERMAL PARK Šírava

Akadémia hoteliera:

„Vzdělávání v Akadémii hoteliéra pro mě bylo velkým přínosem a inspirací, ukázalo mi, jakým směrem se vyvíjí trendy v současném hoteliérství. K nezaplacení jsou praktické tipy a rady přednášejících a zodpovězení všech otázek. Školení v akademii je vždy precizně připraveno, je dynamické, zábavné a probíhá v přátelské avšak v profesionální atmosféře.“

Lenka Janíková, Dis, Manažér, Horský Hotel Hájenka ***

Akadémia hoteliera:

„Modul akadémie hoteliera sme absolvovali v oblasti Gastromanažmentu. Zúčastnili sme sa v zložení Restaurant manager a Sales&Marketing Manager. Akadémia bola pre nás veľkým prínosom. Veľmi dobre zorganizované, poznatky zhrnuté do bodov z rôznych oblastí (kalkulácie, personalistika, ako  pristupovať k zamestnancom, ako ich motivovať, spolupráce s dodávateľmi, naše práva a  povinnosti v gastronómií…).

V neposlednom rade vyzdvihujeme zoskupenie menšej skupiny, čo umožňovalo porovnávanie skúseností jednotlivých hotelierov a podnikateľov a tiež živú diskusiu, ktorá zase myslím každému priniesla niečo zaujímavé čo môže praktizovať práve vo svojom zariadení. Každý mal možnosť poradiť sa ohľadom problémov v prevádzke a akýchkoľvek nejasností s odborníkmi aj s kolegami z praxe. Ešte raz sa chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa na akadémií a určite vrele odporúčame všetkým, od začiatočníkov po pokročilých v hotelierstve.“

Natália Solařová, Sales&Marketing manager, Simona Kmeťová, Restaurant Manager

X