Ďakujeme, že ste navštívili našu webstránku. Iveta Pupišová, IČO: 46 732 357, s miestom podnikania Račianska 95, 83102 Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „prevádzkovateľ“), kontaktná osoba Iveta Pupišová, info@ivetapupisova.sk, považuje za prioritu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Prečítajte si tiež Zásady používania súborov cookie.
Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k správnemu fungovaniu webstránky.
Aké osobné údaje od Vás požadujeme?
Zhromažďujeme Vaše informácie, keď vyplníte formulár na webstránke, zrealizujete online registráciu alebo sa prihlásite k odberu newslettera. Naše stránky však môžete navštíviť aj anonymne. Pri online registrácii je potrebné vyplniť tieto údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, resp. ďalšie osobné údaje podľa položiek formulára. Pri vyplnení online formulárov sa zaznamenáva aj Vaša IP adresa.
Ako vaše osobné údaje využívame?
Vaše osobné údaje využívame pri spracovaní a potvrdzovaní registrácie na kurzy  podujatia, za účelom odpovedania na Vaše otázky, za účelom informovania o novinkách a špeciálnych ponukách formou newslettra, pokiaľ o to požiadate.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú predané, vymenené alebo prevedené inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu.
Emailová a telefonická komunikácia
E-mailová adresa, ktorú poskytnete pri registrácii na kurz alebo podujatie, resp. pri vyplnení iného formulára na webstránke, bude použitá pre zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej registrácie. E-mailová adresa, ktorú poskytnete v kontaktom formulári bude použitá na komunikáciu s Vami ohľadom Vašej otázky. V prípade nutnosti telefonickej komunikácie Vás budeme kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré nám poskytnete. Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely, ale výhradne pre komunikáciu ohľadom Vašej objednávky alebo požiadavky.
V prípade, že sa registrujete pre newsletter, Vaša emailová adresa bude použitá pre zasielanie špeciálnych ponúk a noviniek maximálne 1 – 2 krát mesačne. Súhlas sa udeľuje na 3 roky a môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odhlásenie v závere každého newslettra alebo nás môžete kontaktovať na adrese info@ivetapupisova.sk alebo na tel.č. +421 (0) 905 417 644.
Používanie cookies
Na tejto webstránke používame cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní (ak dovolíte). Prečítajte si Zásady používania súborov cookie.
Zdieľanie informácií s tretími stranami
Nebudeme predávať, obchodovať alebo inak prevádzať tretím stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť prevádzku našej webstránky, vedenie nášho podnikania a marketingovú podporu, pričom strany sa dohodli, že tieto informácie sú dôverné.
Ochrana osobných údajov
Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.
Online zásady ochrany osobných údajov
Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom našej webstránky a nie na informácie zhromaždené offline.