Správne vyškolený personál – základ úspechu

Počas môjho 23-ročného pôsobenia v hotelierstve na rôznych pozíciách, počnúc recepčnou až po riaditeľku hotela, som pochopila, že pre efektívne fungovanie zariadenia v segmente HORECA je nevyhnutné správne si „vychovať“ zamestnanca. Nadobudnuté skúsenosti a zručnosti v súčasnosti zúročujem na školeniach pre hotelový personál, ktoré už využilo viacero klientov z hotelovej brandže.

Odborný výber, zaškolenie, tréning, určenie pracovných postupov, pozitívna motivácia a efektívne riadenie výrazne napomáhajú vytvoriť spoľahlivého a lojálneho zamestnanca a znížiť fluktuáciu, ktorá je v tomto rezorte tak markantná.

V prvom rade ide o výber vhodného zamestnanca, či už so skúsenosťami alebo bez nich. Správny manažér by mal mať cit na ľudí, teda napríklad na pozíciu recepčnej vybrať okrem odborne zdatného človeka aj človeka, ktorý dobre zvláda stres, je milý, komunikatívny, predvídavý, usmievavý a schopný promptne reagovať na požiadavky klienta a nadriadeného.

Na druhej strane, mnoho prevádzkovateľov a riaditeľov hotelov si myslí, že novoprijatí zamestnanci automaticky vedia čo majú na daných pozíciách robiť. Väčšinou ide len o krátke zaškolenie zo strany kolegu, bez poskytnutia pracovných manuálov, postupov, či sprístupnenia hotelových štandardov. Na druhej strane sami hotelieri očakávajú lojálnosť, flexibilitu , etiku a iné danosti ašpirujúce takmer na zamestnanca roka. Preto je dôležité venovať zamestnancovi viac pozornosti (nielen poslať mu výplatu na účet), pýtať sa na jeho názor, konzultovať s ním niektoré problémy, poskytnúť mu priestor pre osobnostný a kariérny rast, organizovať pre zamestnancov rôzne teambuldingové aktivity. To sú len niektoré činnosti, ktoré pomáhajú vytvárať pozitívnu pracovnú klímu a prispievajú k spokojnosti zamestnanca.

Ak má zamestnanec vytvorené dobré pracovné podmienky (okrem správneho finančného ohodnotenia) a dostáva správny odborný tréning, dokáže sa k zákazníkom správať tak, aby ocenili prístup zo strany zamestnancov a radi sa do hotela, či prevádzky vracali.

Preto by sa tréning personálu a pravidelné preškoľovanie mali stať súčasťou každého prosperujúceho zariadenia, podniku, obzvlášť ak ide o hotel, kde je kvalitný prístup pracovníkov postavený nad všetky iné služby.

[button size=“large“ href=“http://ivetapupisova.sk/poziadavka-na-ponuku/“ bg_color=“#c1747e“ text_color=“#ffffff“]Mám záujem o ponuku pre tréning personálu[/button]


Práca v segmente HORECA nesie so sebou určité špecifiká, typické len pre túto oblasť. V prvom rade je to denno-denný kontakt personálu s klientom. Preto úspech podnikania v tejto oblasti závisí v značnej miere od dobre vyškoleného personálu, ktorý dokáže predvídať potreby klienta, a poskytuje služby k jeho spokojnosti i k spokojnosti nadriadených. Lebo len spokojný a motivovaný zamestnanec je najlepší zamestnanec a plní si svoje úlohy na 100%.