Rôzne typy tréningov pre hotelových zamestnancov

akademia hoteliera

Publikované v časopise Hotelier jeseň 2017

Rôzne typy tréningov pre hotelových zamestnancov

Často sa stretávam s tým, že ľudia na riadiacich pozíciách podceňujú tréning personálu. Vraj a načo ich mám trénovať, veď vedia, čo majú robiť. Ak sa hlásia na danú pozíciu, mali by vedieť, čo to obsahuje, hovoria. A potom sa rozčuľujú, keď zamestnanec nerobí veci tak, ako si to šéfovia predstavujú. Pomoc je jednoduchá, myslí si Iveta Pupišová z Akadémie hoteliera. Volá sa TRÉNING.
Keď chceme, aby ľudia pracovali podľa našich predstáv, je potrebné, aby sme im povedali, aké tie predstavy sú. Osoba na riadiacej pozícii má iné schopnosti ako zamestnanec, preto je riadiaca. Riadený zamestnanec nevidí šéfovi do hlavy, a preto vykonáva prácu najlepšie ako vie. A je so sebou spokojný. Robí to podľa seba.

Intro tréningy

Zamestnanec by mal pred nástupom absolvovať tzv. vstupný tréning, kde by sa oboznámil so spoločnosťou. Aby vedel, ako sa nazýva spoločnosť, pre ktorú pracuje. Kto je jeho šéf, aká je organizačná štruktúra spoločnosti. Ak spoločnosť prevádzkuje viacero zariadení typu hotel, reštaurácia, má vedieť, kde sa nachádzajú a aké majú zameranie. Podľa toho, aká je veľká spoločnosť, vykonáva sa intro tréning. Ak ide o malý hotel, stačí, keď riaditeľ (prevádzkar) slovne oboznámi zamestnanca a spíše informácie do manuálu. Ak je spoločnosť väčšia, väčšinou intro tréning prebieha určené dni v mesiaci pre viacero zamestnancov naraz. Zamestnanec by mal vedieť, kde mu bude poskytnutá zamestnanecká strava, ako vstupovať do budovy, v ktorých zónach sa môže pohybovať, aká je evidencia jeho dochádzky. Tiež by mal vedieť, kde sa nachádza personálne oddelenie a aká uniforma prislúcha jeho pozícii. Tieto a ostatné informácie by mal dostať na vstupnom tréningu. K vstupnému tréningu patrí aj tréning na pozíciu, na ktorú zamestnanec nastupuje. Je potrebné, aby pred nástupom zamestnanec ovládal na dobrej úrovni potrebnú agendu pre vykonávanie práce. Ak zamestnanec nie je na sto percent zaškolený, označíme ho menovkou „v tréningu“, a tým požiadame klientov o zhovievavosť. Veď každý raz začínal. Hostia tak skôr ospravedlnia nedostatok.

Cross tréning

Aby kolos, akým je hotel, dobre fungoval, je dôležitý cross tréning. Recepčná-housekeeping-pracovník rezervačného oddelenia-recepcia, reštaurácia, housekeeping, kongres. Sales manager-recepcia, reštaurácia, kongres. Odporúča sa recepčnej absolvovať aspoň pol dňa na oddelení housekeepingu. Veď keď predávame, mali by sme vedieť, čo predávame. Tiež pracovník obchodu by mal dokonale poznať produkt, ktorý predáva, a vedieť o tom rozprávať, ale najmä byť presvedčený o jeho kvalite.
Tiež by mal pracovník obchodu a rezervačného oddelenia rozumieť systému fungovania hotela. Aby sa nestalo, že keď je hotel v maximálnej obsadenosti pri check-out do 12. hodiny, obchodník, v snahe predať čo najviac kapacity, potvrdí skupinu so skorým check-in o 8. hodine.
Sieťové hotely majú cross tréning vo svojich štandardoch, tiež tréning IN-HOUSE, kde každý zamestnanec strávi vo fáze tréningu jednu noc v hoteli, absolvuje večeru, raňajky, aby mal dokonalú predstavu o tom, ako sa cíti hosť. Veď čo raz zažijeme, o tom vieme aj rozprávať.
Na toto všetko slúžia cross tréningy.

Externé tréningy

Z mojej praxe externého trénera viem, že externý tréning má zmysel len vtedy, ak je vytvorená fungujúca organizačná štruktúra, jednotlivé pracovné pozície majú náplne práce a systém funguje.
Ak to tak nie je, externý tréning môže vyvolať situácie, ktoré ukážu zamestnancovi, ktorý je šikovný, že pracuje v spoločnosti, kde nie je systém. Externý tréner, ak je odborníkom v danej oblasti, by mal odhaliť slabé stránky zamestnanca, a ten by si ich mal uvedomiť. Tiež by ho tréning mal motivovať k ďalšej práci. Mal by sa uistiť, ktoré veci robí správne a ktoré by mal zlepšiť. Externý tréner je vo výhode, lebo nie je zaťažený prostredím, a tak môže podať objektívne stanovisko.

Tréningová knižka

Tréningová knižka slúži zamestnancovi na sledovanie jeho cieľov a celého kariérneho postupu. Mala by dopĺňať profil zamestnanca. Profil je prehľad zamestnanca od jeho nástupu na pracovisko. Zamestnanec by si mal uvedomiť, kde sa práve nachádza a kam sa plánuje dostať. A najmä ako sa tam chce dostať. Tiež by mal poznať svoje slabé a silné stránky. Samozrejme, ak je dobre vedený, počas pôsobenia v hoteli sa menia.
Je to také „zrkadielko“. každý zamestnanec by mal byť vedený k tomu, aby na sebe pracoval. Lebo len ak bude na sebe pracovať, bude sa posúvať, prekonávať sám seba, bude na seba pyšný a šťastný v práci.

Zamestnanec mesiaca

Motivácia je veľmi dôležitá a súťaž Zamestnanec mesiaca je formou motivácie. Každý z nás túži po pozitívnej spätnej väzbe, a tá je pre nás ako voda na mlyn. Je jedno, či sme manažéri, čašníci, kuchári, alebo recepčné. Zamestnanci, ktorí pracujú v službách, sú motivovaní aj spokojnosťou hostí. Ak majú radi svoju prácu, spokojnosť hostí je u nich na prvom mieste. No súťaž Zamestnanec mesiaca je pre nich akýmsi verejným uznaním, že svoju prácu vykonávajú dobre a sú príkladom pre všetkých.