akademia hoteliera

Rôzne typy tréningov pre hotelových zamestnancov

Publikované v časopise Hotelier jeseň 2017 Rôzne typy tréningov pre hotelových zamestnancov Často sa stretávam s tým, že ľudia na riadiacich pozíciách podceňujú tréning personálu. Vraj a načo ich mám trénovať, veď vedia,…

Komunikácia so zamestnancami

Publikované v časopise Hotelier leto 2017 Práca s personálom je dôležitou súčasťou hotelierstva. Manažér môže (a mal by) pozitívne ovplyvňovať atmosféru na pracovisku a vhodne zvolenou komunikáciou šíriť pohodu. Lebo zamestnanci,…

Aby pre vás chceli pracovať

Publikované v časopise Hotelier jar 2017 „Je veľa spôsobov, ako si získať a udržať dobrých zamestnancov a nie je to vždy o financiách. Treba len hľadať možnosti. Áno, je to ťažká práca, ale to, čo do ľudí vložíme, dostaneme…

O pochvale – na čo zamestnávatelia zabúdajú

Ako ste spokojní so službami na Slovensku? Predpokladám, že veľa pozitívnych skúseností s obsluhou napríklad v rešturáciách či v hoteloch nemáte. Faktom je, že služby na Slovensku nie sú takej kvality ako vidíme napríklad…

Správne vyškolený personál – základ úspechu

Počas môjho 23-ročného pôsobenia v hotelierstve na rôznych pozíciách, počnúc recepčnou až po riaditeľku hotela, som pochopila, že pre efektívne fungovanie zariadenia v segmente HORECA je nevyhnutné správne si „vychovať“…

Tréning personálu ako súčasť fungujúcej firmy

1.Správny výber zamestanca-pohovor. V segmente HORECA je veľmi dôležitý výber zamestanca. Nie každý zamestanec uchádzajúci sa o prácu môže pracovať v oblasti hospitality. Práca je veľmi náročná na výkon a niekedy je lepšie…